Blog

De belangrijkste stappen bij het installeren van een oplaadpunt op de parking van een winkelcentrum

3 min

Powerdot

De installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV) wordt een strategisch initiatief voor eigenaren van winkelruimtes, of het nu gaat om restaurants, supermarkten of winkelcentra.

Om meer parkeerterreinen van EV-oplaadpunten te voorzien zouden de eigenaars van die commerciële parkeerruimtes natuurlijk zelf zo’n project kunnen beheren en financieren.

Er is echter een model in opkomst in de sector van laadstations, dat parkingeigenaars van deze taak zou kunnen ontlasten, namelijk door een externe investeerder in te schakelen. Deze neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de investering, de installatiekosten en het beheer van de oplaadpunten en houdt toezicht op elke fase van het proces. Dit is precies wat wij aanbieden bij Powerdot.

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de belangrijkste stappen bij de installatie van laadstations!


Stap 1: Analyse van de locatie

De externe partij voert een analyse uit van de locatie van het toekomstige oplaadpunt, waarbij beoordeeld wordt hoe vaak die locatie wordt gebruikt om zo tot de juiste configuratie te komen. Hiervoor kunnen gegevens worden verzameld over de omringende bevolkingsdichtheid, het percentage van elektrische voertuigen en het verkeer op de aangrenzende wegen. Op basis van dit nauwkeurige inzicht in de typologie van uw locatie en de vraag naar oplaadstations kan de ideale configuratie van oplaadpunten worden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel het wettelijke aantal als met de vermogensniveaus die geschikt zijn voor de tijd die bezoekers in uw vestiging doorbrengen.

 

Stap 2: Het contract ondertekenen met een externe investeerder

Wanneer u ervoor kiest om samen te werken met een externe investeerder zoals Powerdot, is de eerste stap het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de basis gelegd voor de samenwerking tussen uw commerciële ruimte en de externe investeerder en worden de voorwaarden, verantwoordelijkheden en deadlines van de samenwerking vastgelegd.

 

Stap 3: Aansluitingsaanvraag

Zodra het contract is getekend, dient Powerdot een aansluitingsaanvraag in bij de lokale elektriciteitsmaatschappij in het betreffende gebied.

Het Powerdot-team verzamelt alle informatie en documenten die nodig zijn om een volledige aanvraag in te dienen. Die omvat meestal details van de benodigde elektrische specificaties, een plattegrond van de locatie van aansluiting, bouwvergunningen en alle andere documentatie die vereist is volgens de lokale regelgeving.

In het geval van een hoogspanningsaansluiting moet vooraf een verklaring worden ingediend bij de gemeente. En als de installatie een transformator betreft met een vloeroppervlak van meer dan 25 vierkante meter, is een bouwvergunning vereist.

 

Stap 4: Technisch bezoek door drie partijen

De drie partijen bij het technische bezoek zijn u – de eigenaar van het terrein –, het ontwerpbureau van Powerdot en een vertegenwoordiger van uw plaatselijke nutsbedrijf.  Het doel van het bezoek is om de specifieke behoeften en beperkingen te beoordelen die gepaard gaan met het installeren van laadstations op uw parkeerterrein, zoals de optimale locatie voor de laadpunten of de beschikbare elektrische capaciteit.

Na het bezoek levert het ontwerpbureau een gedetailleerd auditrapport over de locatie van de oplaadpunten, dat ter validatie aan de partner wordt voorgelegd, zodat Powerdot de installatieramingen kan valideren, en dat volledig op eigen kosten.

 

Fase 5: Installatie van apparatuur en aansluiting

Uw plaatselijke energieleverancier installeert het aansluitpunt, een operatie die uit verschillende fasen bestaat. Allereerst maakt de leverancier een gedetailleerde offerte en een voorlopig ontwerp op. Deze documenten worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan Powerdot die op zijn beurt de offerte betaalt.

Na een periode van twee weken tot twee maanden communiceert de energieleverancier de planning van de werkzaamheden en begint vervolgens met de installatie van het aansluitpunt.

Vervolgens voeren onze installatiepartners, in coördinatie met onze implementatieprojectmanagers bij Powerdot, de civiele en elektrotechnische werkzaamheden uit, waaronder grondwerk, bekabeling, installatie van de laadunits en hun elektrische aansluiting op het aansluitpunt zodat de benodigde stroom geleverd kan worden.

De kosten van een installatie hangen af van het aantal te installeren units en de configuratie van de locatie. De kosten variëren van 150 duizend euro tot meer dan 500 duizend euro, afhankelijk van de te installeren infrastructuur en de locatie. De installatie kan 9 tot 15 maanden duren.

 

Stap 6: Inspectie en certificering

Zodra de apparatuur is geïnstalleerd en aangesloten, schakelt Powerdot een onafhankelijk inspectieorgaan in om te controleren of de installatie voldoet aan de vastgelegde normen. Deze geeft een officieel conformiteitscertificaat af dat aangeeft dat de installatie voldoet aan de elektrische veiligheidsnormen die zijn vastgesteld door de bevoegde instanties.

 

Stap 7: Activering van energie

Powerdot coördineert met de energieleverancier de distributie van de elektriciteit naar de oplaadpunten, nadat die correct zijn geïnstalleerd en zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Het doel is om ervoor te zorgen dat de elektrische energie de oplaadpunten veilig bereikt, dankzij de naleving van vastgestelde kwaliteitsnormen.

 

Fase 8: Ingebruikname van de oplaadpunten

Tijdens de inbedrijfstelling controleren technici van Powerdot de installatie en configureren ze vervolgens de oplaadpunten zodat gebruikers in staat zijn hun elektrische auto’s op te laden. Deze cruciale fase bestaat uit twee hoofdfasen: 

Systeemconfiguratie: De technici configureren de oplaadpunten en voeren de updates uit die nodig zijn om ze goed te laten werken. Deze configuratie omvat het definiëren van verschillende parameters zoals oplaadsnelheden, geaccepteerde betaalmethoden en beschikbaar vermogen.

Tests: Voordat ze beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek, voeren technici strenge tests uit om er zeker van te zijn dat ze goed werken. Deze tests omvatten controles van de communicatie met het netwerk, het beheer van financiële transacties en de mogelijkheid om het beloofde oplaadvermogen te leveren.

Training van de partner: Zodra de inbedrijfstelling is voltooid, zal onze Powerdot-technieker ter plaatse aan partners een volledige demonstratie geven van het gebruik van de oplaadpunten die nu operationeel zijn op hun parkeerterrein.

 

Powerdot verzorgt gratis de gehele installatie van uw laadstations

Zoals u zich zult realiseren, vereist het beheer van een installatie van deze omvang een aanzienlijk budget, alsook efficiënt projectmanagement en regelmatig onderhoud, evenals de omgang met de complexiteit van de werkzaamheden die enkele maanden in beslag kunnen nemen.

Powerdot vereenvoudigt dit proces door de gehele investering op zich te nemen, inclusief de installatiekosten en het bedienen van de terminals. Bovendien profiteert u van een deel van de inkomsten van uw laadpunten, zodat u uw inkomstenbronnen kunt diversifiëren en nieuwe klanten kunt aantrekken.

 

Start een project

 

Mis geen Powerdot-nieuws


Opladen op bestemming: een winnend model voor elektromobilisten en eigenaars van commerciële ruimtes

De rol van oplaadpunten voor elektrische auto’s in de toekomst van de detailhandel

De belangrijkste stappen bij het installeren van een oplaadpunt op de parking van een winkelcentrum

Hoe verlengt u de levensduur van de batterij van een elektrisch voertuig (EV)?