Informacja dla użytkowników: Uwaga na próby phishingu

Drodzy klienci i partnerzy,

Dowiedzieliśmy się o nieuczciwych działaniach wymierzonych w naszych klientów i partnerów za pośrednictwem fałszywych domen i źródeł twierdzących, że są powiązane z Powerdot. Te nieautoryzowane podmioty próbują oszukać osoby w celu uzyskania poufnych informacji lub zaangażowania się w szkodliwe działania.

Należy pamiętać, że nasze oficjalne domeny to:

Jakakolwiek komunikacja twierdząca, że pochodzi od Powerdot, ale pochodząca z domen innych niż wymienione powyżej, powinna być traktowana jako podejrzana i ignorowana. Nie prowadzimy działalności ani nie komunikujemy się za pośrednictwem nieoficjalnych kanałów.

Aby chronić swoje dane osobowe i finansowe, zachęcamy do zachowania ostrożności i zweryfikowania legalności każdej korespondencji rzekomo pochodzącej od Powerdot. W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości e-mail, wiadomości lub połączeń telefonicznych należy powstrzymać się od korzystania z jakichkolwiek linków lub podawania jakichkolwiek danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących autentyczności komunikacji z Powerdot, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym działem obsługi klienta (geral@powerdot.eu).

Dziękujemy za współpracę w walce z nieuczciwymi działaniami i ochronę integralności naszej marki.

Z poważaniem,

Zespół Powerdot