Blog

Rada Unii Europejskiej przyjmuje nowe normy emisji CO2 – co to oznacza dla rozwoju elektromobilności w Polsce?

6 min

Powerdot

W marcu 2023 roku Rada Unii Europejskiej ostatecznie przyjęła rozporządzenie mające na celu redukcję emisji dwutlenku węgla przez nowe pojazdy osobowe i dostawcze o 100% do 2035 roku. Regulacje te wpisują się w działania UE na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i promowania zrównoważonego rozwoju w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Przeczytaj nasz artykuł, by poznać szczegóły nowych przepisów oraz ich znaczenie dla rozwoju elektromobilności w Polsce.

 

Jak Europa staje się zielona?

Unia Europejska już od kilku lat prężnie działa na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i wprowadzania prośrodowiskowych regulacji gospodarczych.

W 2019 r. Parlament Europejski osiągnął porozumienie ze szwedzką prezydencją Rady w sprawie zestawu środków promujących rozwój infrastruktury paliw alternatywnych na terenie UE. W ramach porozumienia państwa członkowskie zobowiązały się do zwiększenia liczby publicznie dostępnych punktów ładowania i tankowania paliw alternatywnych, takich jak energia elektryczna, wodór i sprężony gaz ziemny. Uzgodniono także, że do 2030 roku emisje CO2 z transportu muszą zostać zredukowane o 60%, a do 2050 roku o co najmniej 80%.

 

Czym jest TEN-T?

Z założeniami porozumienia ze szwedzką prezydencją bezpośrednio ściśle związany jest program Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Jednym z jego kluczowych celów jest stworzenie zrównoważonego systemu, który zmniejszy wpływ transportu na środowisko przy jednoczesnej poprawie mobilności. Aby to osiągnąć, program wspiera rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, takiej jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych – ładowarki o mocy minimum 400 kW mają być rozmieszczone co 60 kilometrów, by ułatwić podróżowanie właścicielom samochodów elektrycznych, a także zachęcić firmy do elektryfikacji flot pojazdów dostawczych.

 

Czym jest „Fit for 55”?

Przyjęty w lipcu 2021 roku pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55” jest kolejnym etapem w rozwoju elektromobilności i wprowadzeniu zeroemisyjnego transportu lądowego na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Obejmuje on zmiany w dziedzinie klimatu, energii, transportu i podatków, a jego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu do danych z 1990 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

Transport zeroemisyjny do 2035 roku

Przyjęcie w tym roku przez Radę Unii Europejskiej rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji CO2 o 100% dla pojazdów mechanicznych wyprodukowanych po 2035 roku to następny krok w tworzeniu zielonej Europy. Udało się ostatecznie dojść do porozumienia z Niemcami, które promowały w nowych przepisach uznanie e-paliw.

W ramach nowych przepisów producenci samochodów będą musieli dostosować swoje modele do bardziej restrykcyjnych norm emisji CO2. Wszystkie nowe samochody, które wejdą na rynek europejski od 2030 roku, będą musiały spełniać normy emisji CO2 wynoszące średnio 55 g/km, a od 2035 roku 0 g/km. Oznacza to, że za 12 lat na terenie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej kupimy jedynie samochody całkowicie elektryczne (BEV) lub wodorowe (FCEV).

 

Polski rynek motoryzacyjny w obliczu zmian

Zgodnie z rozporządzeniem przyjętym przez Radę Unii Europejskiej w 2035 roku nowe samochody sprzedawane na terenie UE muszą emitować o 100% mniej CO2 niż te sprzedawane w 2021 roku. Oznacza to, że producenci będą musieli zainwestować w badania i rozwój w zakresie konstrukcji pojazdów elektrycznych, aby sprostać normom zeroemisyjnego transportu. Choć aktualnie zeroemisyjne samochody osobowe i dostawcze stanowią niewielki procent udziału w polskim rynku, ich liczba stale rośnie – według marcowego podsumowania PIRE od początku 2023 roku liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów wzrosła o 3553 (aktualnie jest ich 38 674).

Przepisy będą również promować rozwój infrastruktury dedykowanej dla takich pojazdów, jak na przykład stacje ładowania. W tym duchu można już zaobserwować wzrost popularności koncepcji „destination charging”, która zakłada umiejscowienie ładowarek w lokalizacjach, do których ludzie często podróżują i zatrzymują się na dłuższy czas, takich jak hotele, centra handlowe, kawiarnie, restauracje czy parki rozrywki. Strategia „destination charging” to także doskonała okazja dla większych i mniejszych biznesów, o czym pisaliśmy tutaj.

 

Polska na drodze ku elektromobilności

Nasz kraj wyznaczył sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji CO2 w transporcie i promowania korzystania z pojazdów elektrycznych wśród kierowców. Aby spełnić nowe normy emisji, park pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Polsce musi znacznie się zwiększyć.. Wymaga to dużych inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, w tym stacje ładowania, oraz wprowadzenia zachęt finansowych dla konsumentów do zakupu pojazdów zeroemisyjnych. W tym celu uruchamiane są takie inicjatywy jak program „Mój elektryk”, który zapewnia dotacje na zakup pojazdów elektrycznych.

 

Jak polski rząd wspiera rozwój elektromobilności?

W 2018 roku rząd przyjął Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (UEPA), która zawiera przepisy regulujące m.in.: dofinansowania i ulgi dla osób oraz firm kupujących samochody elektryczne. Ponadto dzięki wprowadzonym przepisom, pojazdy elektryczne mogą poruszać się buspasami oraz parkować bezpłatnie w strefach płatnego parkowania m. in. Warszawie.

Oprócz wprowadzenia zachęt finansowych polski rząd pracuje również nad poprawą krajowej infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Zgodnie z założeniami UEPA każdy obiekt niemieszkalny posiadający co najmniej 20 miejsc postojowych ma posiadać co najmniej jeden punkt ładowania do 2025 roku. W ten sposób w ciągu kolejnych kilku lat rząd planuje zwiększyć liczbę stacji ładowania do 100 tys. Co więcej, w 2020 roku polski rząd ogłosił „Plan Odbudowy”, który zakłada inwestycje w infrastrukturę ładowarek dla pojazdów elektrycznych w całej Polsce. Plan ten zakłada, że w ciągu najbliższych pięciu lat na terenie kraju zostanie zainstalowanych co najmniej 70 tysięcy ładowarek. Dla porównania: zgodnie z raportem „Elektromobilność w Polsce: Inwestycje, Trendy, Zatrudnienie” w lutym 2022 roku na terenie Polski działało 1017 publicznych punktów szybkiego ładowania (DC) oraz 2364 stacje wolnego ładowania (AC).

 

Zeroemisyjne autobusy w polskich miastach

W ramach działań na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce warto wspomnieć także o promowaniu autobusów elektrycznych w przestrzeni publicznej. Nasz kraj odnotował znaczne inwestycje w tym zakresie, a duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków i Gdańsk, już wprowadziły je do swoich systemów transportu publicznego (zgodnie z licznikiem e-autobusów Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności ich stan na koniec 2022 roku wynosił 707). Rząd wprowadził również szereg inicjatyw wspierających wprowadzenie autobusów elektrycznych, na przykład dotacje dla gmin, aby pomóc im w zakupie takich autobusów, czy inwestycje w punkty do ładowania pojazdów elektrycznych w mniejszych miejscowościach.

 

Wprowadź swój biznes w erę elektromobilności z Powerdot!

Jednym z głównych wyzwań dla elektryfikacji transportu w Polsce jest brak odpowiedniej infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Chociaż w ostatnich latach poczyniono pewne postępy, a rząd podejmuje kolejne inicjatywy zachęcające do instalowania stacji ładowania, infrastruktura ładowania nadal rozwija się zbyt wolno. Przedsiębiorcy z korzyścią dla siebie i środowiska mogą aktywnie włączyć się w promowanie i rozwój elektromobilności w naszym kraju dzięki współpracy z Powerdot.

Powerdot jest jednym z największych operatorów infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Nasz model biznesowy zakłada pokrycie 100% kosztów instalacji oraz późniejszego utrzymania stacji ładowania. Oferujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów – nasz zespół specjalistów dobiera modele stacje ładowania do każdej lokalizacji tak, aby ładowanie było wygodne dla użytkowników EV. Zapewniamy również wsparcie techniczne i monitorowanie infrastruktury przez całą dobę.

Skontaktuj się z nami, by poznać naszą ofertę i dowiedzieć się, jak elektromobilność pomoże Twojemu biznesowi. Już dziś zacznij budować elektryczną przyszłość z Powerdot!

 

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami od Powerdot


Powerdot pozyskuje 100 milionów euro na rozwój zrównoważonej mobilności w Europie

Kompletny przewodnik dotyczący ładowania pojazdu elektrycznego

Stacje Powerdot dostępne w aplikacji Elocity

Biedronka i Powerdot rewolucjonizują ogólnopolską sieć ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 4/2023)